Türkiye’nin 2023 Vizyonu Dizi Konferansları Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı - Atılım Üniversitesi

Sunum Rehberi

Oturum başkanları oturumların organizasyonu ve başarıyla gerçekleştirilmesinden sorumludur. Herbir makale için 15 dakika konuşmacı sunumu amacıyla, takibeden 5 dakika ise dinleyici sorularının cevaplandırılması için ayrılmıştır. Konuşmacılar sunumlarını kendileri için ayrılmış olan yer ve zaman diliminde yapmalıdır.

Tüm oturum odaları projeksiyon makinası ve makinaya bağlı Micorosoft Powerpoint ve Adobe Acrobat Reader yazılımları yüklü bir bilgisayar donanımına sahiptir. Konuşmacılar diledikleri takdirde sunumlarını kişisel bilgisayarlarını kullanmak suretiyle gerçekleştirebilirler.