Türkiye’nin 2023 Vizyonu Dizi Konferansları Mühendislik Eğitimi Uluslararası Konferansı - Atılım Üniversitesi

Önerilen Konular

(Başlıklar Listedekilerle Sınırlı Değildir)

 • Mühendislik Eğitiminde Kullanılan Altyapılar
 • Mühendislik Mesleğinde Uluslararası Örgütlenme ve İşbirliği
 • Mühendislik Eğitimi Programlarının Yeniden Yapılandırılması
 • Mühendislik Eğitiminde Öğretim Metotları
 • Mühendislik Eğitiminde Eğitim Teknolojileri ve Uzaktan Eğitim Uygulamaları
 • Mühendislikte Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Çevre Bilinci
 • 21.Yüzyılda Mühendislik Eğitimi Kurumlarının Yeni Rolleri
 • Mühendislik Eğitimi, Teknoparklar ve Cazibe Merkezleri
 • Mühendislik Eğitiminde Pedagojik Yaklaşımlar ve Değerlendirme Yöntemleri
 • Mühendislik Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar
 • Mühendislik Eğitiminde Yeni Finansman Kaynakları
 • Mühendislik Etiği Eğitimi, Aşırmaya Karşı Eğitim
 • Yabancı Dille Mühendislik Eğitimi ve Etkileri
 • Mühendislik Eğitiminde Yetkinliğin ve Bilginin Önemi
 • Bologna Süreci ve Mühendislik Eğitimi
 • Geleceğin Mühendisleri Nasıl Olmalı?
 • Mühendislik Eğitimi ve Sanayi İşbirliği
 • Mühendislik Eğitiminde Akreditasyon
 • Mühendislik Eğitimi ve Ar-Ge İlişkisi
 • Mühendislik Eğitimine İlişkin Diğer Konular