International Engineering Education Conference - Turkey's Vision 2023 Conference Series - Atılım University

Workshops

Workshop #1

“Mühendislik Lisans Eğitimi Sonrası Meslek İçi Sürekli Eğitim Örneği MİSEM”

Günümüzde ülkeler, ancak bilim ve teknolojinin geliştirilmesi ve inovasyona (yeniliklere, yenilenmeye) yönelik çalışmalar ile ilerlemekte, gelişmişlik yarışında diğer ülkelerin önüne geçebilmektedirler. Alanı ile ilgili gelişmeleri bir yıl süresince izlemeyen mühendislerin bilgi birikimleri, önemli ölçüde erozyona uğramakta, hatta yarı yarıya azaldığı biçiminde de ifade edilebilmektedir.
 Klasik eğitim-öğretim uygulamaları hızlı bilgi artışı nedeniyle, bilgilerin hızla eskimesi sonucunu doğurmakta ve ihtiyaca cevap vermekten uzaklaşmaktadır. Bu nedenle üretim süreçlerinde yer alan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemeleri ve geliştirmeleri zorunlu hale gelmiştir.
Bu nedenle Sürekli bir Meslek İçi Eğitim zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma Grubu Detayları

 • Neden Meslek İçi Eğitim
 • Nasıl bir Meslek İçi Eğitim
 • Mesleki Deneyimin Paylaşılması Yöntemi

Öğrenme Hedefleri

 • Mühendislik Eğitmi lisans eğitimi bitince sona ermez.
 • Mühendisler gelişen teknolji karşısında kendilerini geliştirmek zorundadırlar
 • Ülkemizde bu konuda başarılı örnekler vardır.

Çalışma Grubu Gerekliliği

Konunun tüm taraflarıyla birlikte tartışarak geliştirilmesi gerekliliği vardır.Çünkü teknoloji çok hızlı ilerlemektedir.

Çalışma grubu nasıl yapılandırılmalı

Çalışma grubuna konuya ilgi duyan herkes katılabilir. Konu ile ilgili gerekli ön bilgiler ve dokümanlar EMO tarafından sağlanacaktır.
Katılımcılar çalışma grubuna Konferansı düzenleyen kurum üzerinden başvurarak katılabilirler.
Ön okuma metinleri verilerek, mümkünse uluslarası örnekler incelenerek çalışma geliştirilebilir.
Yarım gün yuvarlak masa şeklinde yapılabilir.

Temel Konular

 • Etik eğitimi
 • Elektrik Mühendisliği temel alanlarının eğitimi
 • Mühendisler için Hukuk Eğitimi
 • Yeni öğrenme yöntemlerinin kullanılabilirliği ve verimi

Dinleyiciler

 • Konferansa katılan herkes

Örnek Malzemeler

EMO Misem Broşürü, Raporları,Daha once sunulan bildiriler, www.emo.org.tr/etkinlikler/egitim/

Konuşmacı Detayları

E.Orhan ÖRÜCÜ –EMO Bilimsel Dergi Teknik Editörü
Emre METİN – EMO MİSEM Koordinatörü, emre.metin@emo.org.tr
0312 425 32 72 misem@emo.org.tr